Har åpnet for salg av boligtomter

Kravet for innløsing er at fester selv må bo i boligen.

SIKRER FRAMTIDEN: Eiendomssjef Sverre Pavel i Finnmarkseiendommen sier at FeFo i dag styrer etter at feste og eierskap til evig tid er hovedregelen.  Foto: Arkiv

nyheter

Leder for avdelingen «grunn og rettigheter» i Fefo, Sverre Pavel, sier til Altaposten at utgangspunktet for FeFo er tomtefesteloven og dens bestemmelser for innløsing av boligtomter.