Ber om full gjennomgang av alle kommunale enheter: – Dette er veldig alvorlig

Trine Noodt (V) mener det er skremmende at en kommunal enhet har total mangel på rutiner og kontroll.

SKREMMENDE: Trine Noodt (V) er rett og slett forskrekket over alle avvikene som ble avdekt da Fylkesmannen gjorde tilsyn ved Sandfalltunet barneavlastning. Nå ber hun om en orientering. 

nyheter

– Jeg har sendt en mail til ordføreren der jeg ber om en orientering og plan for hva man skal gjøre. Og hvordan vi havnet der igjen. Dette ønsker jeg svar på i kommunestyret førstkommende mandag.

Det sier Venstres Trine Noodt. Hun har fått med seg Altapostens sak onsdag denne uken, om alvorlige avvik ved barneavlastningen i Alta.

– Dette er en svært alvorlig sak. Kan foreldre være trygge på at barna deres har det trygt og godt på barneavlastningen, og at barna ved opphold der ikke risikerer å få en forverring av sin fysiske og psykiske helse?, skriver Noodt i sin mail til ordføreren.

Redd for selvskading

Blant annet har de ansatte meldt ifra om at de ikke har kompetanse til å kommunisere med flere av barna. De er redd det skal resultere i frustrasjon, uro og selvskading.

Fylkesmannen har også avdekket at de ansatte ikke får verken opplæring eller oppfølging, og rutiner for håndtering av medikamenter er ikke i henhold til lovgivning.Hun henviser også til saker i 2014 og 2015, da det ble avdekket avvik ved samme avdeling. Da var de lokalisert i Follumsvei. I 2017 flyttet de inn i nye lokaler på Sandfallet.


– Uverdig og trist på barneavlastninga

Bleiebøtte ikke tømt på ukesvis, tannbørst sto i skittent vann, og klær og møbler var utsølt med mat.Avdekket alvorlige lovbrudd

Kommunen har ikke sikret godt nok at bruk av tvang mot barn har vært utført etter loven.

 

Systemsvikt

Noodt påpeker at kritikken fra deres side går på systemsvikt, ikke på de ansatte.

– Jeg berømmer mennesker som har tatt på seg et slikt ansvar, og jeg tror at de som velger omsorgsyrket har en ekstra motivasjon. Dette går på at ledelsen, som skulle tatt ansvar, ikke har gjort det.

Fylkesmannen skriver følgende om kommunens rolle:

– Kommunen ikke har en kontroll med tjenesteutøvelse som sikrer at svikt fanges opp og korrigeres. Videre vurderer de at kommunen ikke har kontrollerende praksis fordi det ikke utøves kontroll i styringslinja, faglig forsvarlighet etterspørres ikke, det gjennomføres ikke brukerundersøkelser, pårørendes erfaringer innhentes ikke systematisk og heller ikke de ansattes erfaringer.

– Er du bekymret for at denne rutinesvikten kan være gjeldende også ved andre kommunale enheter?

– Ja, det var min neste tanke. Hvordan er det mulig, det er veldig alvorlig.

– Hva kan dere som politikere gjøre for å få oversikten?

– Kommunestyret kan blant annet be administrasjonen gi oss full oversikt over drifta ved de kommunale enhetene. Og det er noe vi burde gjøre. Vi må få oversikt over hvordan enhetene drives og at er faglig forsvarlig, sier Noodt.

Ordfører Monica Nielsen sier politisk ledelse har bestilt en redegjørelse i kommunestyret på mandag. I tillegg følges saken opp av hovedutvalgsleder for helse og sosial, Kristin Jensen.

– Dette viser viktigheten av at Fylkesmannen avholder tilsyn, det er en del av vårt trygghetsnett, sier Nielsen.