Støtter bolystjakt med 300.000 kr

Fotballkretsens prosjekt Jakten på bolyst får 300.000 kroner fra Sametinget.

FÅR BESØK: Roger Finjord og Finnmark fotballkrets startet opp prosjektet i sommer og gjestet flere kommuner.  Foto: Frank Rune Isaksen, Frikant mediedesign

nyheter

– Sametinget mener at det å skape bolyst i små kommuner, er et viktig tiltak som også har ringvirkninger for samisk kultur, språk og samfunnsliv, begrunner sametingsråd Silje Karine Muotka.

I perioden 2018-2020 besøker prosjektet de 15 minste kommunene i Finnmark. Prosjektet i regi av fotballkretsen skal blant annet skape bolyst og gjennomføringskraft i samiske kommuner, og bidra til å minske uenigheter og motsetninger i kommunene ved å bygge broer gjennom mangfold i det flerkulturelle Finnmark.

– Sametinget ønsker attraktive kommuner der flere mennesker ønsker å bo, det er derfor dette prosjektet er så positivt, argumenterer Muotka Bolystuka er allerede blitt arrangert i flere kommuner denne sommeren.