Kan få seks mill. til omstilling

– Det er all grunn til å tro at dette er penger Kautokeino får, sier Ragnhild Vassvik.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Arkiv

nyheter

Det er Guovdageainnu Lagasradio (GLR) som har snakket med fylkesordføreren i Finnmark. Overfor kanalen sier hun at det er med overveiende sannsynlighet at det er Kautokeino som får millioner til omstilling. I forslaget til statsbudsjett er det satt av seks millioner kroner til kommunal omstilling i Finnmark.

Vassvik viser til at det kun er Kautokeino som er spilt inn som omstillingskommune fra Finnmark fylke for 2019.

– Det står ikke spesifikt at det går til Kautokeino, men det er det eneste prosjektet som er spilt inn. Hvis de har forholdt seg til den søknaden som er send inn, så er det søkt om seks millioner i seks år fremover. Men dette må vi få utdypet nærmere, sier Vassvik.

– En ny tid

På sosiale medier skriver avtroppende  Kautokeino-ordfører, Johan Vasara, at en slik bevilgning vil åpne en ny tid for kommunen.

– For å illustrere hvor stort dette er: Da jeg som nyvalgt ordfører i 2015 skulle finne 36.000 kroner for medlemskap i «Perletur». så fant vi rett og slett ikke de pengene i en kommunekasse med 22 millioner i ROBEK-gjeld. Siden da har vi spikket og spart, drevet kommunen på et minimum, tatt imot kjeft og frustrasjon, men med fast mål om å rette opp i økonomien. I 2017 kom vi oss ut av ROBEK, og har ved utgangen av 2018 nå klart å samle opp et disposisjonsfond på ca. 19 millioner.

– Dette kommer derfor svært godt med for en kommune med store behov for frie midler til nærings- og stedsutvikling. Målet er å skape flere nye arbeidsplasser og ikke minst økt lønnsomhet i nye og eksisterende næringer. Arbeidsledigheten skal ned, det samme skal barnefattigdomstallene. Dette kommer i grevens tid, skriver han.

Johan Vasara, ordfører i Kautokeino kommune.  Foto: Magne Kveseth

Ferdig som ordfører

Det er til Ifinnmark Vasara forteller hat han fra neste år ta opp igjen jusstudiene, fremfor å stille som ordførerkandidat til valget neste år.

– Jeg kjente på meg at jeg hadde lyst å fortsette med politikk på full tid, og det var en veldig stor tillit å få da jeg for tre år siden, som 27-åring, ble valgt som ordfører i min hjemkommune, men for meg handler det nå om å ta et retningsvalg for livet mitt, sier Johan Vasara til Ifinnmark.