– Glad for imøtekommenhet for Loppas behov

Fikk gjennomslag for å styrke korrespondanse mellom ferge, fly, hurtigbåter og hurtigrute.

LYTTET TIL BENGT: Kystpartiets Bengt Stabrun Johansen  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Kystpartiets Bengt Stabrun Johansen kjemper for at Loppa ikke må glemmes når det gjelder samferdsel i regi av Finnmark fylkeskommune. I siste møte i Hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel i Kirkenes, klarte han få med et punkt som skal sikre mer praktiske reiser.

I tillegg til fylkesrådmannens innstilling, leverte Johansen på vegne av opposisjonspartiene, et forslag som gikk på justeringer av tidspunkt for avganger som vil føre til bedre korrespondanse mellom ferge, fly, hurtigbåter og hurtigrute. Dette forslaget fikk gjennomslag og det ble et enstemmig vedtak.

– Jeg  vil gi ros og honnør til posisjonspartiene for imøtekommenhet, slik at hovedutvalget landet på et vedtak som forhåpentligvis vil gjøre samferdselstilbudet for loppaværingene litt bedre, sier Stabrun Johansen.

Her er ekstrapunktet:

Sak 36/18Tillegg til punkt 1. Tidsjusteringer i ferge og hurtigbåt tilbudet for Loppa vest. HUKFS ber om at administrasjonen ser på muligheter for at hurtigbåten søndager justeres slik at den korresponderer med sydgående hurtigrute fra Øksfjord, og tidligere retur fra Hammerfest for korrespondanse med ferge til Loppa vest søndagskveld. Morgenavgangene justeres slik at ankomst Øksfjord og bussavgang fra Øksfjord korresponderer med fly fra Alta. Endringen skal ligge innafor rammeavtalen med Loppa kommune.