Vil koste over en halv million å få godkjent flyplassen

For å få teknisk og operativ godkjenning av flyplass i Kautokeino, må kommune bruke 600.000 kroner.

Flystripa i Kautokeino på fefo-grunn  Foto: Svein Solheim

nyheter

Dette tallet er hva kommunen har anslått det vil koste dem å sikre de nødvendige godkjenninger for å benytte flyplassen som linjetaxi-flyplass.