Kystfiskarlaget advarer

– Mangler kunnskap, mener fiskarlag.

PLANER OM OPPDRETT: Kystfiskarlag er skeptisk til oppdrett i Frakkfjord. I fjorden er det avsatt areal til oppdrett.  Foto: Kartutsnitt Rambøll

nyheter

Norges kystfiskarlag mener det mangler nok kunnskap om hvilke skadeomfang etablering av oppdrettsvirksomhet i Frakkfjorden kan føre til.