Bygdelaget krever utredning av oppdrett

Mener oppdrett i Frakkfjord vil ramme fiskeriene og turistfiske

Illustrasjonsbilde  Foto: NTB scanpix

nyheter

Før folkemøtet i Øksfjord onsdag er bygdelaget krystallklar på sin motstand når det fra Grieg Seafood bebudes en detaljregulering for framtidig oppdrettsvirksomhet. Bygdelaget mener en slik detaljregulering må innebære en konsekvensutredning, dersom kommunen skal åpne opp for akvakultur i Frakkfjorden. Dette går fram av bygdelagets høringssvar til Loppa kommune.