– Bra på vei, skuffende på luftfart

Foto: Morten Holm, NTB scanpix 

nyheter

Samferdselsforum Nord er fornøyd med at det nasjonale samferdselsbudsjettet foreslås styrket.

– Vi har samtidig merket oss at jernbanesatsingen i budsjettet denne gangen har en større vekst enn forslaget til vegbudsjett, sier styreleder for Samferdselsforum Nord, LO sekretær i Finnmark Bjørn Johansen i en pressemelding. Økningen på jernbanekapitlet er på 2,9 mrd og 1,7 mrd på vei.

Bjørn Johansen i Samferdselsforum Nord mener det godt kunne vært større fokus på vei og luftfart i statsbudsjettet.  Foto: Samferdselsforum Nord

 

– Vi har fra Samferdselsforum Nords side et positivt forhold til nasjonal jernbanesatsingen. Men, vi vil likevel understreke i vårt kommende møte med Stortingets Nord Norge-benk nødvendigheten av at særlig vegsektoren og våre transportkorridorer i nord fortsatt må videreutvikles, så lenge jernbane ikke er noe reise eller godsalternativ for det meste av den nordlige landsdelen.
Den økonomiske veksten i landet er sterkest i nord og derfor er det viktig å tilrettelegge for at våre eksportnæringer fortsatt skal kunne bidra til å utvikle både Nord Norge som nasjonen forøvrig, sier Bjørn Johansen.


– Samferdselsforum Nord vil kjempe for at Nord Norges andel til vegformål fortsatt må være på et høyt nivå. Vi må ikke glemme at det aller meste av landsdelen er uten jernbane, noe som betyr at vårt hovedfokus på statsbudsjettforslaget er å forsterke innsats og oppmerksomhet på vei, havner og luftfart, sier Johansen.

– Selv om vi er tilfreds med vegsatsingen på E6 og E10 er vi lite tilfreds med at regjeringen ikke gjør mer for å fjerne flypassasjeravgiften på kortbanenettet. Vi er ikke tilfreds med at det heller ikke ved dette budsjettet foreslås noen løsning for innfartsveien til Tromsø. Ny E8 i Ramfjord står ikke på listen over samferdselstiltak i statsbudsjettet for 2019.