Vil på nytt vurdere sammenslåing med Alta

Nok en gang mørke skyer over Loppa kommune etter statsbudsjettet ble lagt frem.

NY SJANSE: Steinar Halvorsen (H) vil på nyåret ta opp en sammenslåingsdebatt.  Foto: Magne Kveseth

nyheter

En gjennomgang gjort av Ifinnmark viser at Loppa kommune får en nedgang i inntekter på -2,02 prosent korrigert for lønns- og prisvekst, til tross for at Finnmark får 191 millioner kroner mer i frie inntekter neste år.