Statsbudsjettet: Over 30 millioner til villaks

SATSING: Til sammen rundt 33 millioner kroner går til tiltak for å sikre villaksen. 

nyheter

Tiltak for villaksen blir tilgodesett med rundt 33 millioner i statsbudsjettet for 2019, som er det internasjonale villaksåret.

Brorparten av pengene går til en genbank for laksefisk fra Hardanger. Arbeidet med genbanken er i gang, og oppbyggingen av den vil koste rundt 70 millioner kroner fordelt over tre år. Rundt 20 millioner skal etter planen brukes neste år.

I tillegg settes det av rundt 7,4 millioner kroner til drift av et nytt, nasjonalt villakssenter, som skal ha enheter i fire ulike kommuner.

Det skal også brukes 5,6 millioner kroner på spesielle tiltak i forbindelse med villaksåret samt nye metoder for å overvåke laksen i Tanavassdraget.

(©NTB)