Fylkeskommunen strammer pengepungen

Finnmark fylkeskommune setter på bremsene etter økte kostnader.

Illustrasjonsfoto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix 

nyheter

Økte kostnader knyttet til områdene lærlinger, spesialundervisning og indeksregulering på samferdsel fører til at fylkeskommunen er nødt til å bremse aktiviteten i de kommende månedene for å klare å oppnå balanse i økonomien. Det sier sier økonomi- og analysesjef Ole Stian Søyseth i fylkeskommunen i en pressemelding.

Slik fordeler dette seg:

  • Lærlinger

Fagopplæringa i Finnmark setter stadig nye rekorder i forhold til antall tegnede lærekontrakter. Dette er strålende nyheter for samfunnsutviklinga i Finnmark, samtidig som det medfører økte kostnader for fylkeskommunen.

  • Spesialundervisning

for spesialundervisning vært økende i Finnmark, noe som også er en nasjonal trend. Slik undervisning er rettighetsstyrt for de elevene det gjelder. Dette har medført budsjettoverskridelser innen feltet.

  • Indeksregulering på samferdsel

Prisindeksene for de årlige justeringene av samferdselskontraktene er også betydelig høyere enn hva de har vært historisk sett og dette medfører økte kostnader for fylkeskommunen.

Søyseth kan videre fortelle at fylkesrådmannen jobber aktivt med styring av økonomien i fylkeskommunen, men noen ganger er det hendelser utenfor fylkeskommunens kontroll som medfører økte kostnader. Hun utdyper med at årets budsjett hadde en lavere finansiell buffer enn tidligere budsjettår, noe som medfører behov for å redusere aktiviteten noe når uforutsette kostnader oppstår.

– Fylkesrådmannen anser det som særdeles viktig å utvise budsjettdisiplin og vil derfor innføre innkjøps og reisestans og en aktiv vakansepolitikk i fylkeskommunen ut 2018, heter det.

Søyseth kommenterer at dette er midlertidige tiltak for å styre mot en balanse i årets budsjett:

– Vi legger vekt på at innbyggerne ikke skal merke endring i tjenestetilbudet vårt.