– Dette blir kjempedyrt for Alta kommune

Regionveisjef Naimak forundret over kommunestyrevedtak.

DYR FORUTSETNING: Å legge E6 ved Bossekop skole i tunnel for å bedre trafikksikkerhet for elevene på den nye sentrumsskolen og frigjøre areal, kan vise seg å bli en dyr løsning. Vegyndighetene sier at det blir "kjempedyrt".  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Med 18 mot 17 stemmer vedtok kommunestyret å legge sentrumsskolen til Alta vest, det vil si alternativ 3B som er utredet av konsulentselskapet WSP. Det betyr sanering av skolebyggene i Bossekop, og bygging av en helt ny og moderne skole innenfor en totalramme på 400 millioner kroner. I vedtaket er det forutsatt at E6 som passerer ved Bossekop skole skal legges under bakkenivå for å gi elevene god trafikksikkerhet.