Tatt for ulovlig jakt på Loppa

– Jegerne hadde ikke jaktkort, og hadde heller ikke betalt jegeravgift, melder Fefo.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Lena Kristiansen, Fefo

nyheter

Tips fra publikum førte til at fire tromsøværinger ble tatt for ulovlig jakt på Loppa øy i Loppa kommune. Jegerne hadde ikke jaktkort, og hadde heller ikke betalt jegeravgift.

– Jakt uten grunneiers tillatelse svekker muligheten for å ta vare på viltressursene og utføre kunnskapsbasert forvaltning av småviltet. Loppa øy er et av våre minste jaktfelt med sine seks kvadratkilometer. Ulovlig jakt ødelegger for fellesskapet og er i tillegg straffbart, sier leder for utmark i FeFo, Einar J. Asbjørnsen i en pressemelding.

Forholdet vil nå bli anmeldt.

Asbjørnsen  sier at de glad for alle tips som kommer inn.

– Dette bidrar til å gjøre oppsynet mer effektivt. Samtidig får vi bedre muligheter til å reagere ved brudd på grunneierbestemmelser om jakt og fiske,  eller relevant lovverk. fortsetter Asbjørnsen. - Fortsett med å sende inn tips, så vil vi følge det opp, er hans oppfordring.

Statens Naturoppsyn, Reinpolitiet og FeFo gjennomfører i disse dager et felles jaktoppsyn i hele Finnmark. Både helikopter, bil og båt brukes i oppsynet. Kontrollene er i første rekke rettet mot jaktutøvelse og motorferdsel i utmark.

–Heldigvis er ikke kontrollen fra Loppa øy representativ for resten av Finnmarkseiendommen. Hovedinntrykket er at de fleste jegerne setter seg inn i regelverket og har alt på stell. I går ble det kontrollert 14 jegere på indre strøk, der alle elgjeger og rypejegere hadde papirene i orden og var i rett jaktfelt, avslutter Asbjørnsen.

Så langt er det kontrollert omtrent 40 jegere ulike steder på Finnmarkseiendommen. Kontrollene vil fortsette utover høsten.

58 elgjegere og 24 jaktfelt kontrollert – politiet er fornøyde med resultatene

– Ha en trygg og god jakt videre, hilser Reinpolitiet.