Statnett vil ha pris på ledningsbygging

Hvor mye koster det å få bygget en høyspentkabel?

Illustrasjon av 420-linja over kufoten  Foto: Statnett

nyheter

Statnett har sendt ut forespørsel til entreprenører om pris på den nye 420 kV-linja mellom Skillemo og Skaidi. De som har fått forespørselen er entreprenørbedrifter som er såkalt prekvalifiserte, altså som anses å ha den nødvendige kompetansen for et slikt oppdrag.

Statnett skriver i en pressmelding at kraftledningen er 90 km lang, og traséen vil gå parallelt med dagens 132 kV ledning fra Rafsbotn og over Sennalandet, med unntak av ulik kryssing av veien ved Leirbotnvatn. Fra Skillemoen går ledningen parallelt med ledningene til over elva, deretter går dagens 132 kV innom trafostasjonen i Raipas, mens ny kraftledning går i egen trasé over Tverrelvdalen og Transfarelv.

Statnett vil ha pris på jobben innen 1. februar neste år og det er meningen at selskapet skal ha valgt entreprenør for å signere kontrakt innen utgangen av mai. Linja skal påbegynnes høsten 2019. Samtidig med bygging av den nye linja skal eksisterende 132 kV-linje bygges om og ved Sarves skal den flyttes i en lengde på 1,6 kilometer, skriver Statnett. 

"Kraftledningen skal bygges for 420 kV, men driftes på 132 kV inntil behovet øker. Det betyr at man ikke klargjør Skaidi transformatorstasjon for 420 kV ledning per nå. Skaidi stasjon er under ombygging, fra utendørs, luftisolert anlegg til innendørs, gassisolert anlegg som krever betydelig mindre plass.", skrive Statnett i pressmeldingen.