Spaden snart i jorda for 250 boliger

I gangavstand fra sentrum er det nå klart for boliger til 1.000 innbyggere.

NYTT KRYSS: Situasjonsplanen for Skogmo, boligprosjektet til Johansen Eiendom AS, som vil gi 150 nye boenheter fortrinnsvis i blokk. Før feltet og nabofeltet, Holstbakken Øst, kan realiseres må krysset mellom Holstbakkveien og Aronnesveien utvides med flere kjørebaner og forsterkes. Utbyggingen av krysset og feltet kan skje parallelt. Skogmo ligger på høyre side av Holstbakkveien, veien som går inn mot Alta Idrettspark.  Foto: Verte arkitekte, Annita Veiseth

nyheter

Det er de to utbyggerne RE Eiendom og Johansen Eiendom AS som har ervervet og utviklet  hvert sitt areal på Aronnes. De er nå grovt sett kun en kryssløsning mot Aronnesveien fra realisering.