Har bedt om tilsyn etter dødsfall

– Det ble bedt om helsehjelp flere ganger.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Therese Stabrun

nyheter

Det er Pasient- og brukerombudet som har meldt saken inn til Fylkesmannen i Finnmark, etter å ha blitt kontaktet for bistand. Assisterende fylkeslege Marit Gansmo bekrefter at det er startet tilsynssak både overfor kommunen i midt-fylket og Finnmarkssykehuset HF v/klinikk prehospitale tjenester. Svarfristen er satt til 20. september.