Beslagla 152 kilo kongekrabbe

MYE ULOVLIG: Fiskeridirektoratet sier det fortsatt fiskes mye ulovlig etter kongekrabbe. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix 

nyheter

Fiskeridirektoratet melder at det stadig blir tipset om et betydelig omfang av ulovlig fiske etter kongekrabbe enkelte steder i Finnmark. I en pressemelding heter det at forrige ukes beslag var den fjerde lignende saken i sommer og totalt er det beslaglagt 640 kg i samme type saker.

Porsanger denne gang

– Da inspektørene fra Fiskeridirektoratet region Nord kom til det angitte stedet i Porsanger ble det observert en person som bar på land plastsekker som viste seg å inneholde 152 kg ferske kongekrabbeklør. Kongekrabben var ikke registrert og fartøyet har ikke tillatelse til ombord-produksjon. Denne type operasjoner skjer ofte på kvelds- og nattestid, men det hindrer ikke at vi kan aksjonere mot denne type virksomhet, sier førsteinspektør Ronald Arntzen i Fiskeridirektoratet region Nord

Kongekrabbeklørne var pakket i store plastsekker og ble losset fra en båt da inspektørene kom til stedet. Klørne ble beslaglagt og saken er anmeldt til politiet. Fiskeridirektoratet har også tidligere avdekket lignende tilfeller, blant annet under en fellesaksjon med Skatteetaten, Tolletaten, Arbeidstilsynet og Politiet i juni i år.

Ettertraktet vare

Kongekrabbe er et ettertraktet produkt med svært høy verdi og dette gir sterke incentiver til å drive ulovlig fangst og omsetting. Kiloprisen på kongekrabbeklør varierer fra rundt  450 kroner i enkelte butikker til over 1000 kroner på fisketorget i Bergen, mens minsteprisen til fisker er 161 kroner per 9. september i år, skriver Fiskeridirektoratat.

Direktoratet har stor oppmerksomhet rettet mot kongekrabbefisket, og har blant annet med bakgrunn i omfanget av ulovligheter i fisket sendt et forslag til nye tiltak for å redusere ulovlig fiske og svart omsetning ut på høring.

Svartsalg er regnet som en stor risiko som skjer med stor sannsynlighet, ifølge den nasjonale risikovurderingen. Denne saken og lignende saker og jamført med tips og rykter bekrefter at analysen er riktig, heter det i meldingen.