– Eierne av bilvrakene har ansvar for fjerning

Kautokeino kommune i dialog med Vefas om vrakfjerning.

VURDERER: Kommunalleder for tekniske tjenester i Kautokeino, Sindre Murud, sier kommunen er i dialog med Vefas om en midlertidig oppsamlingsordning for bilvrak.   Foto: Magne Kveseth

nyheter

En anonym varsler sendte brev til Fylkesmannen med detaljert beskrivelse av bilvraksamlinger i Kautokeino kommune, både på kirkestedet, i Maze og Avzi. Fylkesmannen har bedt Kautokeino om en redegjørelse, men lokalradioen GLR kom dem i forkjøpet.