– Næringa trenger mer nyskapning

Oppdrettsnæringa snuser gjerne på nye gjenstander som bidrar til utvikling.

NORSK TEKNOLOGI: Dette er norsk teknologi som presenterer en helt ny måte å undersøke hva som skjer i havet på. Fra merdekanten kan man styre dronen dit man ønsker for å sjekke om det er rifter i nota, eller om ankringen holdt under siste uvær.   Foto: Magne Kveseth

nyheter

Når selskapet Blueye Robotics AS har gjort sine hoser grønne for oppdrettsselskapene i Nord-Norge, er det tildels kjærkomment for oppdretterne.