– Amfi ville snu ryggen til sørsiden av sentrum

To av sentrums største gårdeiere tar et oppgjør med Amfi-utbyggingen. Roser kommunen for å tenke langsiktig.

SAMLET FRONT MOT DÅRLIGE PLANER: Amfi-utvidelsen slik den forelå ville vært å snu ryggen til sørsiden av sentrum, mener gårdeierne Jonas Haugen og Tore Wæraas.   Foto: Tom Skoglund

nyheter

I høringsprosessen rundt Amfis utbygging på Scandia-tomta la Tore Wæraas og Jonas Haugen inn en protest mot planene. Tre ting ble trukket fram: