Koselig melding fra ministerhold:

– Dere er kjempeflinke her i Alta.

PARO ROER PULSEN: Den kostbare selen roer pulsen og senker behovet for medisiner, sier (fra venstre) statsråd Åse Michaelsen, sykepleierne Karin Mikkelsen og Hege Stenbakk, samt virksomhetsleder for sykehjemmene i Alta, Inger Johanne Kristensen, som fulgte Michaelsen det meste av dagen.  Foto: Arne Hauge

nyheter

Åse Michaelsen (FrP) er vår eldre- og folkehelseminister, og var tirsdag i Alta og innom helsesenter, sykehjem, opptreningssenter, eldresenter og smarthuset.

Smarthuset ligger vis a vis Altagård på Elvebakken og er innredet som en leilighet med velferdsteknologiske løsninger og smarte hjelpemidler som skal bidra til større trygghet for eldre og andre med behov.

– Dere er jo kjempeflinke. Stå på, sa statsråden etter en omvisning hvor sykepleierne Hege Stenbakk og Karin Mikkelsen demonstrerte fallalarmen, kjøleskap med elektronisk innsyn, toveis videoskjerm med kun avpåknapp (Komp), kjøkkenoverskap med hev og senk, vifte som starter når komfyren skrus på, samt stemmestyrt belysning, traktement og støvsuger.

Medisin automatisk

– Litt av en duppedittverden. Stemmestyrt støvsuger? Ja, nå så jeg plutselig for meg at også menn tar del i husarbeidet, sa Michaelsen da Hege ba Google be den støv- og smulesultne skilpadda pelle seg hjem.

– Den har jeg ikke sett før, sa statsråden da hun så rollsroyce-utgaven av en automatisert medisindispenser, knappen stor og grønn som på apoteket.

DEN VAR NY: Som eldre- og folkehelseminister har Åse Michaelsen fra FrP sett mye, unntatt denne plasseringsvennlige strømdrevne luksusutgaven av en automatisk medisindispenser. Løsningene i smarthuset er også for private folk og se og eventuelt kjøpe, ikke kun sektorer, minnes det om.  Foto: Arne Hauge

Den smarteste av dem alle lå likevel i sofaen og ventet på tur, den selsomme selvlærende roboten Paro, som til en prislapp på rundt 45.000 kroner evner å senke brukerpulsen og redusere medisinbehovet.

Kort sagt? Gode krefter har dratt i lag og sørget for at Alta har et av landets største, fineste og best utstyrte visningshus for velferdsteknologi.

Menneskets plass?

Ministeren var likevel klar på at mennesket stadig må ha en plass, og at trygghetsteknologi kan skape utrygghet hos eldre. Det nye må fases gradvis inn, sa hun. En hel leilighet kan bli for voldsomt.

– Det må ikke bli så avansert at ingen mennesker trenger å se til brukerne, sa hun, og minnet om at ensomhet er grobunn for depresjon, som igjen er mat for demens og annet negativt.

BLÅ KLUMP PÅ SKJERMEN: Hjemme i stua har Hege ramla, men et annet sted sitter det ei kommunal sykesøster og ser henne.  Foto: Arne Hauge

– Sykepleiere og andre ansatte skal selvfølgelig fremdeles yte omsorg mm, men frivillige har også en rolle i omsorgssektoren. Det var Michaelsen tydelig på.

Var først ute

– Det handler mer om å putte rett kompetanse på rett sted. Skal være unødvendig at en sykepleier vasker opp eller handler på butikken. Og motsatt trenger du ikke være sykepleier for å være den som bidrar med hjerte, hender og omsorg, svarte statsråden.

I vårt fylke var Alta først ute da de i 2013 og med støtte fra Fylkesmannen tok til å realisere satsingen på velferdsteknologi for eldre og andre med behov. I oktober feirer smarthuset ett år, og har bak seg 71 visninger med 800 interesserte. Det er pasienter og pårørende som vil teste teknologi som bidrar til å bo smart og trygt, det er helseansatte, politikere, andre kommuner og brukerorganisasjoner.

Rulles ut

– Blindeforbundet i Finnmark var særlig fascinert av stemmestyringen, sa Karin og Hege. Sist fredag ble kontrakten signert, hvor Alta og 10 andre finnmarkskommuner tok til å rulle ut sammenvevde omsorgsløsninger levert av Serit Eltele.

For mer om dette, se: Anbud kan bli gull verdt

SE SÅ SMART: Da Karin Mikkelsen senket kjøkkenoverskapet, var statsråden urolig for klemfaren. Ubegrunnet, viste det seg, da smartskapet har sensorer.  Foto: Arne Hauge

– Det som jeg synes er spesielt bra her i Alta, er at dere har klart å samle så mye på ett område. Ikke bare en eller to løsninger, men en hel leilighet, oppsummerte statsråden.