Bengt Rune går til næringskomiteen

Stortingsrepresentant for FrP, Bengt Rune Strifeldt, bytter komité og går fra transportkomiteen til næringskomiteen på Stortinget.

  Foto: Hanne Larsen

nyheter

Byttet kommer etter at Bård Hoksrud og Kjell-Børge Freiberg sin overgang til regjeringen og deres vararepresentanter inntreden i FrPs stortingsgruppe. 

– Jeg har trivdes veldig godt i transportkomiteen, men jeg føler at jeg kan fremme Finnmarks sak enda sterkere i næringskomiteen og da Stortingsgruppen nå foretok en liten rokade så ønsket jeg et skifte, sier Strifeldt i en pressemelding.

Strifeldt mener Finnmark er et av fylkene med størst potensial på dette feltet.

– Næringsutvikling er noe av det viktigste for Finnmark og her har vi store muligheter. Fiskeri, gruvedrift og mineraler og selvsagt turisme er områder som kan skape vekst, utvikling og store inntekter for fylket vårt. Samtidig har vi også de store mulighetene innen olje og gass i Barentshavet. Jeg vil holde Finnmark høyt fremme i min nye komite, sier Strifeldt. 

– Samtidig er det klart at jeg fortsatt vil jobbe for viktige samferdselsprosjekter i Finnmark og Troms, fordi en god næringsutvikling betinger at vi har nødvendig infrastruktur på plass. I så måte vil erfaringen og kontakten fra transportkomiteen være en styrke, legger Strifeldt til.

Samtidig som Strifeldt går til næringskomiteen bytter hans partifelle Åshild Bruun-Gundersen fra utdannings- og forskningskomiteen til helsekomiteen.

Varaene som stepper inn for Hoksrud og Freiberg, Stine Margrethe Knutsdatter Olsen fra Telemark Dagfinn Henrik Olsen fra Nordland, vil gå inn i henholdsvis utdannings- og forskningskomiteen og transportkomiteen.