Tar sentraliserings-debatten til Loppa

Stortingsrepresentantene Per Olav Lundteigen (Sp) og Geir A. Iversen(Sp) mener man må ta grep for å få liv i kystsamfunnene.

STOPP SENTRALISERINGEN: Iversen (t.v) og Lundteigen tar et oppgjør med sentraliseringspolitikken.  Foto: Fotomontasje Altaposten / NTB Scanpix

nyheter

Verdiskaping knyttet til fiskeri og videreforedling av fisk blir noen av sakene Sp-erne vil ta opp når de kommer til Øksfjord onsdag neste uke. For det er på disse områdene nøkkelen til å redde kystsamfunnene, ligger mener de.

– Loppa har hatt en negativ befolkningsutvikling i de siste årene og det ser ut som det kan gå mot en slutt for lokalsamfunnet. Det er urovekkende når man tenker på at Loppa ligger rett ved det beste man finner av fiskefelt. Man må få arbeidsplasser rundt fiskeri, få fiskere som vil være på havet og få produksjon på land. Det er disse tingene som skaper et samfunn og var årsak til at Loppa i sin tid kom, sier Iversen.


Klarte ikke å demme opp for nedgangen

Finnmark ramlet under 76.000 innbyggere. Også i Alta har utviklingen vært flat hittil i år.


Kun en råstoffleverandør?

For å få dette til mener Iversen at man må se på blant annet dagens kvotesystem.

– Er det rett med kjøp og salg av kvoter? Vi ser nå at Finnmark stadig tappes for kvoter og de fleste drar sørover. Så snakker man om regionreformen. En reform som har som formål å sentralisere enda mer. Da vil Finnmark det man ser for seg: En råstoffleverandør. Dette er noe som Senterpartiet helt klart er imot.

– Vi ønsker at folk skal få bygge å bo, se mulighetene til å bo og være i distriktene og ha gode liv. Det handler om å gi muligheter til å de som ikke ønsker å bli professorer. Vi må fortsatt ha fiskere og ta vare på den utrolig viktige kunnskapen om havet. Det betyr også at vi må verne om småsamfunnene, sier han.