Stiller krav til beredskap, vil ha tettere samarbeid med Klinikk Alta

LIVSVIKTIG: Med lange avstander til sykehus og mangel på flyplass er den den rotordrevne ambulansetransporten ekstra viktig for befolkningen i Kautokeino.  Foto: Johan Mathis Gaup

nyheter

Kautokeino kommune ønsker nærmere helsesamarbeid med Alta og Loppa, Finnmarkssykehuset og Helse Nord RHF.