Hanket inn kontrakter for en halv milliard

FORNØYDE: Her er alle involverte samlet mellom Mesta AS sin pick-up og Gagama Elektro AS sin servicebil. Det var bare blide og fornøyde fjes å se etter at kontraktene var sikret. Sten Nikodemussen, Geir Ove Bakken, Finnmark fylkeskommune, Marit Slungaard, Statens vegvesen Varanger, Torvald Tretteskog, Statens vegvesen Karasjok, Kurt Mørk Eriksen, Statens vegvesen, Dag Hansen, Mesta, Bjørg Anita Joki, Statens vegvesen Torbjørn Naimak, vegvesenet, Stein Arne Johnsen, Statens vegvesen, Geir Ådne Kristoffersen, Varanger kraft, Alexander Myrseth, Stig Gunnar Lyngmo og Jøran Ostad Pettersen, alle tre fra Gagama Elektro AS, deretter Arnfinn Mentyjervi, Varanger kraft entreprenør  og lengst til høyre Helge Mathisen Statens vegvesen.  Foto: Magne Kveseth

nyheter

Til sammen fire større kontrakter for vinterveivedlikehold og elektrovedlikehold ble undertegnet i Alta mandag formiddag.