Sp-nestleder Ola Borten Moe:

– Finnmark er en inspirasjon

Ola Borten Moe gir sin fulle støtte til Finnmark i regionreformen.

FINE LØSNINGER: Ola Borten Moe har blitt presentert for gode og effektive løsninger for fremtiden under sitt Alta-besøk.   Foto: Kita Eilertsen

nyheter

Senterpartiet har fra før vist sin støtte til Finnmark om fylkessammenslåinga og regionreformen. Når nå nestlederen i Senterpartiet er på besøk, kan man ikke unngå å lufte det.

– Jeg tror Finnmark er på rett spor. Man har utfordret regjeringa på en tåpelig reform. Det skulle bare mangle. Jeg tror også rett og slett at Finnmark er en slags inspirasjon for mange andre ellers som nok har ligget og følt på en maktesløshet knyttet til ting som bare skjer over hodene deres uten at det er noen egentlig god grunn til det, sier Ola Borten Moe.

– Det er alltid hyggelig å komme til Alta og Finnmark, sier han.

SP-TREFF: Reidun Mortensen, ordfører Måsøy, Jan Martin Rishaug, Alta Sp, Rita Roaldsen, fylkessekretær, Geir Adelsten Iversen, og Ola Borten Moe.  Foto: Kita Eilertsen

Et næringsliv i periferien av Norge

Vertskapet, med leder i Alta Senterparti Jan Martin Rishaug i spissen, kunne stolt vise frem noen suksesshistorier fra næringslivet i Alta. I flere av historiene har man også fått til unikt samarbeid med kommunen.

Sp-politikeren fikk høre hvordan ulike næringsklynger jobber sammen for å være enda mer fremtidsrettet og effektive.

– Det påpekes en del utfordringer som er reelle for hele Norge, og som selvsagt har avleggere her i det at byggenæringa som er landets største og viktigste næring mangler produktivitetsutvikling, sier Ola Borten Moe.

Han mente det er alvorlig fordi Norges velferd er basert på at vi blir litt bedre, ting blir billigere og man blir litt dyktigere år for år.

Han ble presentert for Kompetanseklynge Laks, Bærekraftig turisme og Smart Constructions Cluster.

Gode løsninger

– Jeg har fått høre en lang rekke forslag til løsninger og tiltak for å gjøre ting bedre, blant annet knyttet til digital saksbehandling i kommunen på byggesøknader. Det synes jeg er veldig interessant, sier Borten Moe.

Han hadde fra før av ikke hørt om pilotprosjektet med 3D-rommet og digital hule for bygg- og anleggsbransjen. 

– Det kan godt hende det er en god ide. Fra et myndighetsperspektiv er det viktig å ikke få mer detaljerte regler, men at det drives fremover, og at næringa sjøl ser at det er fordeler. Sånn kan man ta ut mer effektivtiviseringsgevinster. Man kan levere ting fortere og rimeligere, sier han.

– Tror du Smart Construction Cluster vil lykkes?

– Ja, det er i hvert fall ingen grunn til at de ikke skal gjøre det. Vi har fått en god presentasjon fra en meget entusiastisk programleder, sier han.

Om et års tid

Det er nå bare ett år til kommune- og fylkestingsvalget, og valgkampen er såvidt i gang.

– Tror du Senterpartiet vil gjøre en god valgkamp og godt valg?

– Det ser i hvert fall ikke så aller verst ut. Men det er ett år igjen, mye kan skje og uten hardt arbeid kommer vi i hvert fall ingen plass, sier Ola Borten Moe.

Under middagen og Sp-medlemsmøtet onsdagskvelden hadde både Kystfiskarlagets Arne Pedersen, Alta næringsforening, Bondelaget og Lastebileierforbundet innlegg.

SP-TOPPER: Stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen og nestleder Ola Borten Moe.   Foto: Kita Eilertsen

 

Ola Borten Moe dro videre til Kirkenes og Sør-Varanger etter Alta-besøket.