– Naturlig med en samarbeidsavtale

– Sametinget og Finnmark fylkeskommune har mange felles prioriteringer, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik.

Aili Keskitalo og Ragnhild Vassvik ved Skoltesamisk museum  Foto: Nina Merete Austad

nyheter

I en pressemelding fra Finnmark fylkeskommune heter det at den nye samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Finnmark fylkeskommune stod nylig på dagsorden da fylkesordfører Ragnhild Vassvik og sametingspresident Aili Keskitalo møttes ved Ä’vv Skoltesamisk museum i Neiden.

– Finnmark er et fylke med stor samisk befolkning. Finnmark fylkeskommune har som forvaltningsorgan i det samiske språkforvaltningsområdet et spesielt ansvar for å utvikle og styrke samisk språk og kultur i fylket. Derfor er det så naturlig og verdifullt for oss å ha et avtalefestet samarbeid med Sametinget, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik.

Lange tradisjoner

Fylkeskommunen og Sametinget har siden 1993 hatt en samarbeidsavtale om utvikling og økt bruk av samisk språk i Finnmark fylkeskommune, den såkalte tospråklighetsordninga. Siden 2003 har partene hatt samarbeid for styrking og synliggjøring av samisk kultur, språk, næringsliv og øvrig samisk samfunnsliv i fylket.

Nytt for avtaleperioden 2018 – 2020 er at disse to avtalene oppdateres og slås sammen til én avtale.

Mange felles saker

Samarbeidsavtalen inneholder delkapitler på overordnet nivå, i tillegg til et antall fokuspunkter.

Fylkeskommunen opplyser at arbeidet vil skje gjennom tverrfaglig samarbeid og felles kompetanseutveksling på områder som inngår både i den fylkeskommunale og Sametingets tjenesteportefølje, slik som opplæring, næring, kultur, kulturminneforvaltning og regional planlegging.

– Sametinget og Finnmark fylkeskommune har mange felles prioriteringer og mye å samarbeide om, som for eksempel styrking av samisk språk i offentlig forvaltning, samisk kunst og litteratur, rekruttering av samiskspråklige lærere, Várjjat Siida som verdensarvsted, og styrking av folkehelsearbeidet i fylket. Jeg tror denne avtalen danner et godt grunnlag for å lykkes med mange av våre felles satsninger, avslutter Vassvik.