Nærmere 80-millionerskuttet

– Jeg håper folk møter opp på møtet, sier Ole Steinar Østlyngen (Ap).

HÅPER MANGE KOMMER: – Det er viktig at politikerne som skal bestemme dette, kommer på møtet onsdag ettermiddag, sier leder av styringsgruppa, Ole Steinar Østlyngen.   Foto: Arkivfoto: Jarle Mjøen

nyheter

Omstillingsprosjektet i Alta kommune er nærmere beslutningene som skal gi en solid omstilling og innsparing på 80 millioner kronere. Ikke ved å bare kutte og spare, men også ved å tenke lurere.

Det store oppsummeringsmøtet før beslutningene skal foretas er onsdag ettermiddag. Nå skal forslagene fra Agenda Kaupang skal presenteres for et bredere publikum.

– Det er på dette møtet vi skal informere så mange som mulig, og jeg oppfordrer alle kommunestyrerepresentanter til å komme, men også medlemmer av politiske partier, sier leder av styringsgruppa, Ole Steinar Østlyngen.

Han viser til at ofte avgjøres store saker om endringer i kommunen på medlemsmøtene. Det er derfor viktig at beslutningene forankres ut i de politiske partiene.

– Alle bør komme så man får en forståelse av hvorfor ting gjøres, sier han.

Agenda Kaupang tilbake i Alta

Onsdag ettermiddag kommer også Agenda Kaupang tilbake til Alta, og de skal fortelle litt om sine konklusjoner.

I kommunen har de ulike arbeidsgruppene jobbet hver for seg. På møtet vil både Ingunn Torbergsen for helse, og Rikke Raknes fra oppvekst fortelle om hva de har kommet frem til. Monika Olsen som leder omstillingsprosjektet i kommunen, skal fortelle litt om økonomien.

Prosjektleder Monika Olsen vil redegjøre for økonomien.   Foto: Kita Eilertsen

 

Det er et åpent møte, men med begrenset plass i kommunestyresalen.

– Det er plass til rundt 60 personer i kommunestyresalen, så hvis det blir veldig stor pågang kan det bli trangt. Det kan bli spørsmål fra salen, og vi ønsker jo signaler fra poltikierne på hvordan vi skal jobbe videre, sier rådmann Bjørn-Atle Hansen.

Slik tror han kommunen kan spare 80 mill

– Vi vil informere politkerne om hvor langt vi har kommet, og arbeidsgruppene skal presentere sitt. Vi har på forhånd sendt ut budsjettnotat og rapportene fra arbeidsgruppene, sier rådmannen.

Viktig med god dialog

Representanter fra Betaniastiftelsen vil nok følge spent med på hva som kommer frem under møtet, etter at man i juni reagerte kraftig på forslaget om kutt i samarbeidet med kommunen.

Hva tenker du om Betaniastiftelsens reaksjoner i juni – da det aller største kuttet ser ut til å komme hos dem?

– Det er ikke noe koselig for dem, men så er det ikke bestemt ennå. Og det kan jo hende de kan drive med noe annet. Verden er hele tiden i omstilling og endring. Jeg tror ingen vil Betania noe vondt, men en god dialog er viktig, slår han fast.

Østlyngen tror det også kan bli mye prat om fremtidens skole.

– Vi har gode forslag fra arbeidsgrupper som har jobbet bredt. Forslagene er godt gjennomtenkt. Når den tiden kommer at man skal ta beslutninger vil politikerne ha et godt grunnlag, sier han.

Kommunestyret vil vedta forslagene i september, mens de endelige avgjørelsene ikke vil falle før i kommunestyrets budsjettmøte i desember.

– Jeg synes det er veldig bra at vi så langt har klart å være tverrpolitisk enige. Jeg tror ingen vil ønske å ta ordførerverv og posisjon i 2019 om vi ikke klarer denne omstillingen. Så er det fint at vi alle er enige i at vi må spare disse pengene, sier Østlyngen.

Omstillingsprosjektet «Alta kommune – endret for livskraftig drift i 2018» er bestilt av kommunestyret i Alta.