– Dobling i antall henvendelser under og etter rittet

Bufetat gir en stor del av æren for det til Arctic Race of Norway.

KOMMER NORDOVER: Årets utgave av Arctic Race of Norway vil i sin helhet arrangeres i Finnmark.  Foto: ARN

nyheter

I 2015 inngikk Bufetat nord en treårig samarbeidsavtale med Arctic Race of Norway (ARN). Målet med samarbeidet har vært å hedre fosterfamilier, øke kunnskapen rundt behovet i regionen, rekruttere flere fosterhjem og rette fokus mot viktigheten av å kunne gi fosterbarn positive interesser og opplevelser.

– Erfaringen så langt fra samarbeidet er at Bufetats deltakelse i rittet har skapt en vesentlig økning i interessen for, og kunnskapen om, fosterhjem. Rapporteringstallene til Bufetat viser at det siden 2015 har vært en dobling i antall henvendelser fra personer under og etter rittet som ønsker å vite mer om det å være fosterhjem, sier kommunikasjonssjef i Bufetat Bente Wistven.

DRAHJELP: For Bufetat har samarbeidet med Arctic Race of Norway bidratt godt til rekrutteringen av fosterhjem, sier kommunikasjonssjef Bente Wistven.  Foto: Bufetat

 

Aktivteter for fosterfamiliene

Samarbeidet foregår på flere plan, opplyser Wistven.

– Blant annet har fosterfamiliene deltatt på ulike aktiviteter knyttet til arrangementet, og fosterbarn har fått dele ut sykkeltrøyen ”Viking Jersey” til beste hjelperyttere under rittet.

I år blir det fest og god stemning på Alta ungdomssenter 19. august. Løpet passerer tre ganger før det er målgang på Komsa. Det har de tenkt å utnytte godt for å skape god stemning.

På scenen står både Elin Kåven og Alta magedans, som vil sørge for eksotisk underholdning. Det vil også være enkel servering, opplyser de.

– Bufetat har planlagt mange ulike aktivteter i Finnmark i forbindelse med rittet, sier kommunikasjonssjefen.

Utfordring å skaffe fosterhjem

I mange år har det vært vanskelig å rekruttere nye fosterhjem i fylket. Bufetat har derfor arrangert flere kampanjer for å rekruttere.

– Situasjonen er uforandret. Omlag 25 barn venter på nytt hjem i fylket. Vi trenger cirka 50 nye hjem i Finnmark årlig.

– Arctic Race som idrettsarrangement står både for engasjement, samhold, dugnadsånd, sunne holdninger, fysisk fostring og mestringsfølelse – verdier som bidrar til å gi barn og unge en trygg oppvekst. Å skape flere fosterhjem er vårt mål, sier Wistven.