Alle gårdsbruk kan søke miljøtilskudd

Slår du bratte skråninger med gras?

BRATT? Ja, hvis du slår eller lar dyrene beite i bratt terreng, kan du nå søke spesielt tilskudd fra Fylkesmannen for å skjøtte jord som er brattere enn en på fem. Illustrasjonsfoto.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

I så fall kan du søke regionalt miljøtilskudd hos Fylkesmannen, for skjøtsel av bratt terreng er del av året jordbruksoppgjør.

Bratt jorde - eget tilskudd

Det skriver Fylkesmannen i Finnmark som minner om at alle landbruksforetak kan få tilskudd til ulike miljøtiltak. Deriblant tilskudd for slått eller beite av bratt areal som heller mer enn en på fem. Altså hvor terrenget stiger en meter for hver femte meter man går oppover eller nedoverbakke alt etter som. Driver man egen gård får man muligheten til å søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak både på egen gård og på jord man leier. 

Fylkesmannen skriver at «Regionale miljøtilskudd skal bidra til et aktivt og bærekraftig landbruk for å ivareta viktige miljø- og kulturlandskapsverdier i fylket.», leser vi på hjemmesiden til Fylkesmannen i Finnmark.

– Vi har det samme behovet for kompetanse som i resten av landet

Nå kan alle bønder søke om støtte til videreutdanning.


Kyrne på ferie

Nytt av året er altså at man kan få miljøtilskudd og tilskudd på 50.000 til seterdrift, dersom kyrne, sauene eller geitene har mer enn seks ukers «ferie» på setra. Tilskuddet kan gis til foretak som bruker fellesbeite og felles melkeanlegg i en sammenhengende periode på minst seks uker, heter det i utlysningen. det er laget egen søkerveiledning for dem som driver med dyr og Fylkesmannen minner om at det lønner seg å søke om miljøtilskuddet tidligst dagen etter at man har søkt produksjonstilskudd. Årsaken til dette er at opplysningene fra søknaden om produksjonstilskudd automatisk blir lastet inn i søknaden om miljøtilskudd. 

Det er også verdt å merke seg at det er ulike søknadsfrister for de ulike typene tilskudd.

Historisk høy ramme for bøndene

Jordbruksavtalen i boks.