Til nå har turistene fanget 700.000 fisk

Fiskeridirektoratet melder om rapporter fra 50.000 fisketurer.

ILLUSTRASJONSFOTO: Fiskeridirektoratet har registrert 900 turistfiskebedrifter. 

nyheter

Da det fra årets sesong ble innført rapporteringsplikt fra turistfiskebedriftene ble hele 900 bedrifter registrert og nå melder Fiskeridirektoratet om en strøm av rapporter fra gjestenes fangster.

I en pressmelding skriver direktoratet at de har mottatt rapporter fra over 50.000 fisketurer og fangster på til sammen vel 700.000 fisk.

Det er fem arter som skal rapporteres inn, torsk, sei, kveite, steinbit og uer. I meldinga fra direktoratet heter det at det som forventet er mest torsk i fangstene i nord, mens seien dominerer i sør, blant artene som er rapportpliktige.

«Rapporterings-dataene gir informasjon både om hvor mange fisk som tas til land og hvor mange som settes ut igjen. Det foreløpige tallmaterialet indikerer at cirka hver tredje torsk eller sei som fanges settes ut i sjøen igjen. For kveite er det tilsvarende tallet cirka 40 prosent.», heter det i meldingen. 

Rapportene viser en statistisk oversikt over fangstrapporteringen fra turistfisket i 2018. Oversikten må ses i lys av at bedriftene ikke trenger rapportere hver dag, men må rapportere minst en gang per måned. Dette innebærer at det er et relativt stort etterslep på datatilfanget, noe som gir et feilaktig inntrykk av at fisket er på vei ned de siste ukene, skriver direktoratet.