Vurderer gjenåpning av bo- og servicesenter

Senteret i Maze kan bli åpnet igjen.

GJENÅPNING: Kent Ailo Hætta sier Kautokeino kommune nå må se nærmere på hvordan bo- og servicesenteret i Maze skal brukes.  Foto: Magne Kveseth

nyheter

Kautokeino kommune vurderer å gjenåpne eldresenteret i Maze fordi det neppe blir noe av at en ideell organisasjon skulle leie senteret for å starte rusklinikk.

FLOTT BELIGGENHET: Bo-og servicesenteret i Maze.  Foto: Arkiv

Kommunalleder for helse- og omsorgsenheten i kommunen, Kent Ailo Hætta, sier til Altaposten at kommunen har til vurdering hva de skal gjøre med anlegget i Maze. Nå ser det ikke ut for å bli noe av dette rustilbudet og dermed har kommunen to valg, enten betale tilbake tilskuddet til Husbanken på nær 4 millioner kroner eller åpne senteret igjen for døgndrift som eldreinstitusjon.

Husbanken har stilt som krav at det skal være drift ved senteret, hvis ikke krever de tilskuddet gitt under bestemte forutsetninger tilbakebetalt Ordføreren sa for et par uker siden at kommune  absolutt trenger styrking av rus- og psykiatritilbudet, ikke kutt fra Helse Nord.

– Fra disse prosjektene har Kautokeino kommune gjort erfaringer med at det er av meget stor betydning at brukere får et tilbud hvor de fritt får bruke samisk språk og utøve samisk kultur. Tilbudet i Maze vil bli viktig for å ta vare på mennesker som sliter. Behandlingen vil ha elementer av blant annet reindriftsutøvelse og duodji, i tråd med prinsippene bak konseptet «ut på tunet/ut på vidda».  I et samarbeid med KOA Psykisk Helse AS og andre relevante faginstanser er jeg helt sikker på at vi vil kunne skape et svært godt døgnbehandlingstilbud ved Maze bo- og servicesenter med totalt 10 plasser, sa Johan Vasara, men la til:

– Vi kommer ingen vei dersom Helse Nord sier at tilbudet er godt nok, og at det dekkes opp av en tjeneste som nå strupes økonomisk. Det betyr at samfunnet  ikke makter å gi hjelp til de som trenger det. Jeg forventer at Helse Nord tar ansvar også for helsetilbudet til den samiske befolkningen. Vi er klar til å etablere tilbudet dersom vi får finansiering via Helse Nord eller andre eksterne aktører, sa Vasara.

Men det toget ser ut for å være gått.

- Vi vurderer nå å åpne bo- og servicesenteret igjen og skal foreta en analyse for å se på behovet, på bemanning og kostnadssiden av dette, sier kommunalleder Kent Ailo Hætta til avisa.

Han sier en åpning av senteret i Maze eventuelt kan utsette byggingen av flere omsorgsboliger sentralt i Kautokeino, men denne saken er så langt ikke endelig besluttet.