Viktig melding til fiskerne: – Kun 1 hunnlaks over 7 kilo

Kritisk liten oppgang får ALI til å be elvefiskere - og sjølaksefiskerne - om en «hunnlaksedugnad.»

Fra og med torsdag 12. juli er det kun lov å ta en hunnlaks over 7 kilo per døgnkort/3-døgnskort. (Illustrasjonsfoto)  Foto: Vidar Kristensen

LITE LAKS GA HASTETILTAK: - Det var bred enighet i styret vårt om å gjøre tiltak, sier daglig leder Tor Erland Nilsen i Alta laksefiskeri interessentskap.  Foto: Arne Hauge

nyheter

Onsdag 11. juni hadde styret i Alta laksefiskeri interessentskap hastemøte, hvor de samstemt så seg nødt til endre en viktig fangstregel for Altaelva.

– Med virkning fra og med klokken 18.00 torsdag 12. juli, er det kun lov å ta 1 holaks over 7 kilo per døgn, sier Tor Erland Nilsen, ALI´s daglige leder. Regelen omfatter også 3-døgnskortene, kun 1 hunnlaks over 7 kilo for hele kortet (alle tre døgnene til sammen).

Dårlig fiske

Det betyr at du i praksis ennå kan ta 2 storlaks over 7 kilo per døgn/3-døgnskort, men 1 av dem må være en hannlaks.  

– Grunnen er det dårlige fisket så langt i sesongen. Vi er bare på en tredjedel av storlaksfangsten sammenliknet med samme tid i fjor, et år som var litt over normalen, sier Nilsen.

– Vi er bekymret for denne generasjonen laks, sier Nilsen, som også har innhentet informasjon fra sjølaksefiskerne i Altafjorden.

Grielse kan man ta

– De sier at det lite tyder på oppgang stor nok til å rette på inntrykket. Det kommer inn litt nå og da, men ikke mengder, sier daglig leder.

Grielse, smålaks, kan man fortsatt ta det man får, det viktigste er å berge gytefisken, en «hunnlaksdugnad» som Nilsen håper også sjølaksefiskerne blir med på.

-– Holdningen har endret seg veldig mye. Vi ser at folk er opptatt av elva og laksens framtid, og vi har stor tro på at folk har forståelse for regelendringen. Både elvefiskere og sjølaksefiskere har stor interesse av god laksebestand også i framtiden, sier han.

ALIs folk går foran

At styret valgte å endre regelen på kort varsel, skyldes at kortfisket over hele elva – inkludert den første at 3 interessentperioder – starter 12. juli.

– Interessentene bør gå foran, sier Nilsen, som nå vil overvåke situasjonen fram til neste interessentperiode 24. juli.

– Da tar vi en ny beslutning. Skulle det stadig se like mørkt ut, kan det bli forbud mot å ta all hunnlaks over 7 kilo. Vi krysser fingre for at det ikke skjer, og at det er slik man trodde i starten av sesongen, sen oppgang.

Se forskjell på hunn og hann

Tor Erland ber nå folk søke info på nettet og merke seg forskjellene mellom stor hunnlaks og stor hannlaks. Hannlaksen har blant annet et markert «nebb.»

– Dette vet våre elvefiskere å se forskjell på, sier Nilsen.

– Det er bedre å være føre var, og det er mulig å levere inn fiskekortet og få pengene tilbake. Da bør vi ha kortet tilbake ti dager før fisket, sier daglig leder.