Mann i 50-årene siktet for voldtekt

Den fornærmede er en kvinne i 20 årene og er nærstående til den siktede.

Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix 

nyheter

– Vi er fortsatt tidlig i etterforskningen og politiet har satt i betydelige ressurser i saken. Felles enhet for etterforskning og etterretning (FEFE) har etterforskningsansvaret. En viktig del av etterforskningen er nå å kartlegge om vi snakker om flere tilfeller og hvilket tidsrom overgrepene skal ha skjedd, sier påtaleansvarlig i saken, politiadvokat, John-Kåre Olsen i en pressemelding.

Av hensyn til offeret ønsker ikke politiet å gi ut ytterligere opplysninger om hvor overgrepene skal ha funnet sted. De kan heller ikke gå ut med ytterligere detaljer så tidlig i etterforskningen

Mannen i 50-årene ble i slutten av juni pågrepet og varetektsfengslet i fire uker med brev og besøksforbud. Mannen er siktet etter straffelovens § 292, jamfør § 291.

Straffeloven

 291. Voldtekt

Med fengsel inntil 10 år straffes den som

a)skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd,
b)har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen, eller
c)ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.
0Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.

§ 292. Minstestraff for voldtekt til samleie mv.

Straffen er fengsel fra 3 inntil 15 år dersom voldtekten som nevnt i § 291 omfattet:

a)innføring av penis i skjede- eller endetarmsåpning,
b)innføring av penis i fornærmedes munn,
c)innføring av gjenstand i skjede- eller endetarmsåpning, eller
d)dersom lovbryteren har fremkalt en tilstand som nevnt i § 291 bokstav b for å oppnå seksuell omga

Mannens forsvarer, advokat Hans Arne Nysæter, ønsker ikke å kommentere saken.