Måtte ha tredjemann på mobil for å være beslutningsdyktig

– Vitner om litt manglende respekt for formannskapet og næringslivet.

REAGERER: Klemet Erland Hætta er litt oppgitt over at bare to av fem medlemmer i formannskapet var på plass.  Foto: Johan Mathis Gaup

nyheter

Det var tynt med oppmøte til formannskapsmøtet i Kautokeino onsdag. Bare to av fem dukket opp. For å være beslutningsdyktig måtte de fiske fram mobilen.

– Det er litt manglende respekt for formannskapet og de næringsaktørene man skal behandle søknader fra, når man ikke melder forfall og ikke møter, sier en av de to som stilte opp, tidligere ordfører Klemet Erland Hætta.

Ikke tilgjengelig

Altaposten forsøkte å få kontakt med fungerende ordfører Anders S. Buljo, men lyktes ikke med det i ettermiddag.

Formannskapet består i utgangspunktet av Johan Vasara, Anders S. Buljo og Inger Marit Bongo fra henholdsvis Ap, Flyttsamelista og Ap, mens mindretallet er representert ved Klemet Erland Hætta fra Samefolkets parti og Hans Isak Olsen fra Fastboendes liste. I dag møttes formannskapet, men det var med nød og neppe fungerende rådmann Karin Hætta kunne sette et vedtaksført formannskap.

Mobilkontakt

For da møtet åpnet var det bare Klemet Erland Hætta og Inger Marit Bongo som hadde møtt.  Ordfører Johan Vasara er på ferie. Fungerende ordfører Anders S. Buljo møtte ikke i formannskapet i Kautokeino og det gjorde heller ikke opposisjonens Hans Isak Olsen fra Dálon, Fastboendes liste. Etter noen runder på telefon fikk kommunen tak i Fastboendes listes Isak Mathis O. Hætta, som deltok via mobiltelefon.

Klemet Erland Hætta virker litt oppgitt.

- Jeg synes det er dårlig gjort overfor de næringsaktørene som har saker til behandling. Nå fikk vi heldigvis innkalt en vara til å delta på telefon, slik at vi ble beslutningsdyktige, sier Klemet Erland Hætta.

–  Vi må kunne forvente at det meldes forfall, sier Hætta.

Ille for søkerne

Formannskapet hadde tre saker de skulle behandle, to næringssaker unntatt offentlighet og en sak om høring i samband med inkluderende fellesskap for barn og unge.  Næringssakene var søknad fra entreprenør Nemo Tec AS om tomt i Allaeanan tomteområde  på vegne av kunde. Den andre næringssaken var en klage fra Arctic Lavvo AS på en sak som var avgjort tidligere. Begge næringssakene ble innvilget  ved at Nemo Tec fikk tomten de søkte på og klagen fra Arctic lavvo ble tatt til følge. Høringsuttalelsen sendes til godkjenning på e-post og skal være ferdigbehandlet innen 10.august, viser møteboka fra formannskapet.

Klage fra Arctic Lavvo

Saken Arctic lavvo hadde klaget på var en formulering i et tidligere vedtak, der kommunen stilte som betingelse for å yte tilskudd til kjøp av næringsbygg at også Sametinget måtte være positive til dette.

Nå har formannskapet fjernet dette kravet, siden kommunen er gjort oppmerksom på at Sametinget ikke kan gi støtte til kjøp av næringsbygg –  og med ordlyden fra forrige gang – det ble gjort vedtak i saken ville ikke kommunalt tilskudd kunne utløses.