Tror tilknytning til Alta åpner nye dører

Ørnebakk mener Nord-Troms har mye å hente i nord.

SE NORDOVER: Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk. 

nyheter

Det var under et møte i Halti næringshage på Storslett, at fylkessammenslåinga av Troms og Finnmark ble tema. Fylkesrådsleder for Troms, Willy Ørnebakk (Ap), tok for seg situasjonen til Nord-Troms, skriver Framtid i Nord.

– Jeg synes at tilknytninga mot Alta gjør at mange spennende muligheter åpner seg. At en er i samme fylke, gjør at det blir en litt mer formell samhandling daglig. Kommunene inngår i et nettverk som treffes, møtes og snakker sammen – og utfordres av fylkeskommunen eller Fylkesmannen, sier han og legger til:

– Så jeg tror det vil bli en utvikling hvor man har mer daglig dialog med de nærmeste naboene, som i dag er på andre siden av grensa, sier Ørnebakk til Framtid i nord.

Han nevner også kortere avstand til større flyplass i samme fylke, nemlig Alta lufthavn, som en positiv faktor etter at fylkessammenslåinga trår i kraft.

Han skryter av Nord-Troms regionråd.

– Det er veldig prisverdig at regionrådet har satt i gang planlegginga og kommet så langt i forhold til utviklingsstrategien i Nord-Troms. Nå er vi i en ventesituasjon til stortinget har bestemt seg, noe som forhåpentligvis skjer i 2018, men samtidig har regionrådet kommet veldig langt med å planlegge og å stake ut kursen videre, sier Ørnebakk til avisa.