Skal presses til å bruke mindre veisalt

– Gode kjøreforhold med mindre salt på veiene – det er vårt mål, sier samferdselsministeren.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Vidar Kristensen

nyheter

I vintersesongen 2016/2017 ble det strødd 231.000 tonn salt på norske veier. Til sammenligning ble det strødd 943.000 tonn sand og brøytet 20,8 millioner kilometer. Derfor er det kanskje for mange en gladmelding at en ny betalingsmodell skal gi entreprenørene som salter noe av godtgjørelse per time arbeidet, i stedet for å få betalt for mengden salt som ble brukt.

– Det kan gi feil insentiv dersom målet er å redusere bruken av salt, heter det.

Regjeringen forklarer i en pressemelding at dette vil gjelde for alle nye kontrakter med oppstart fra høsten 2018.

Bedre for alle

– Gode kjøreforhold med mindre salt på veiene – det er vårt mål. Nå endres betalingsmodellen til entreprenørene slik at de får insentiv til å endre strategien rundt bruk av salt på norske veier. Det kommer både bilene, miljøet og entreprenørene til gode, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp). Foto: Berit Roald / NTB scanpix 

Han fortsetter med å si at de ønsker å legge til rette for en mer bevisst holdning til bruk av salt på veiene.

– Det nye opplegget gir entreprenørene bedre mulighet til å justere mengden salt det faktisk er behov for på de ulike veistrekningene. I stedet for å bruke for å kanskje salte for mye på en tur, kan de nå i større grad ta en tur ekstra dersom forholdene krever det, sier samferdselsministeren.

Sur på salting

– Entreprenøren har nok bommet noen ganger!


Nye krav

I tillegg har veimyndighetene de siste årene satt krav om at strø- og brøytebilsjåførene må gjennomgå opplæring og bestå en test i vinterdrift med et spesialtilpasset opplegg for dem som salter.

Endringene i kontraktene og opplæringen er en oppfølging av "Salt SMART", et forskningsprogram Statens vegvesen gjennomførte fra 2007 til 2011.