– Stygt og skjemmende

Rester av nedbrent bobil ved Tangen bru.

SÅR I NATUREN: – Rester av karosseri og inventar ligger strødd nedover veiskråningen mot kjosen, heter det i en bekymringsmelding til Alta kommune etter bobilbrannen ved Tangen.  Foto: Anne Kjelsnberg Jonas

nyheter

Naboer i Eiby er bekymret for at restene som ligger ved Tangen bru representerer fare for både to- og firebeinte. Bobilen ble totalt nedbrent for en tid tilbake  og etterlatenskapene ligger fortsatt i skråningene ned mot en av sideelvene til Eibyelva, skriver Anne Kjelsberg Jonas i e-post til Alta kommune.

– Knust glass, smeltet glassfiber, plast og metall ligger ved veien og er både skjemmende og farlig for to- og firbeinte som ferdes i området. Lensen som er lagt ut i kjosen for å samle opp olje/bensinsøl ligger også fortsatt i vannet, delvis overgrodd av gjørme og skitt, opplyser Kjelsberg Jonas i en henvendelsen.

Hun er opptatt av ansvarsforholdene, utover at forsikringsselskapet har et ansvar for oppryddingen.

 – Kommunen er forurensningsmyndighet og kan utføre opprydding på eiers eller forsikringsselskapets regning. Håper på rask avklaring og opprydding, heter det i e-posten.