Bemanningskrise ved Hammerfest sykehus: – En alvorlig situasjon

BEMANNINGSKRISE: Finnmarkssykehuset sliter stort med å fylle stillinger ved Hammerfest sykehus.  Foto: Finnmarkssykehuset

nyheter

I et innslag på NRK Finnmark fremgår det at det har oppstått en alvorlig bemanningskrise ved Hammerfest sykehus. Halvparten av de 12 assistentlegene har sagt opp, flere overleger planlegger å slutte og arbeid med å fylle de tomme stillingene har ikke ført fram.

Klinikktillitsvalgt Maria Grønmo er en av tre som ifølge NRK har sendt inn bekymringsmelding til fylkeslegen:

– Hvis kommer det ikke inn erstatninger for de som kommer til å slutte, så har vi vanskelig for å se for oss at vi klarer å opprettholde tilbudet til pasientene. Vi synes det er en alvorlig situasjon, sier hun.

Assisterende fylkeslege Marit Gransmo sier de har mottatt melding, og at det er opprettet tilsynssak.

– Finnmarkssykehuset er selv ansvarlig for å planlegge drifta som tilbys, og de må selvfølgelig ha tilstrekkelig med bemanning, sier hun til NRK Finnmark.

Innen 18. juli skal sykehuset svare på fylkeslegens spørsmål.

Ved sykehuset opplyser Ingeborg Eliassen til NRK at de har lyst ut stillinger, at det har vært jobbet opp mot vikarbyrå og andre helseforetak – men at arbeidet med å finne erstatninger ikke har ført fram. Det er rett og slett ikke nok søkere til stillingene.

– Om vi ikke får inn nok personale må vi se på og prioritere oppgaver ut fra pasientene sine behov. Det vil si at vi må konsentrere tilgjengelige ressurser til de pasienter som trenger det mest, sier hun, og sikter til akutt eller kritisk syke og skadde.

– Så må man nedprioritere andre oppgaver, for eksempel poliklinisk virksomhet.