Máret Guhttor ny styreleder i Fefo

Styret konstituerte seg på nytt tirsdag og valgte også ny leder.

ANSATT: Máret Guhttor overtar som styreleder i Fefo.  Foto: Fefo

nyheter

– Jeg gleder meg til å ta fatt på lederoppgaven. FeFo eier og forvalter grunnen i Finnmark på vegne av innbyggerne, og er en institusjon med stor betydning for folk som bor her, sier Máret Guhttor i en pressemelding.

Styret konstituerte seg på nytt tirsdag 26. juni, etter at Raymond Robertsen trakk seg fra styret tidligere i vår, og Guhttor ble enstemmig valgt som ny leder. Ny nestleder er Mathis N. Eira.

Solid bakgrunn

Máret Guhttor ble oppnevnt i styret av Sametinget i desember 2017. Hun har bakgrunn som sametingsrepresentant for NSR i to perioder fra 1989 til 1997, og arbeidet som direktør ved Samisk høgskole fram 1999, da hun ble avdelingsdirektør ved samisk avdeling i Kommunaldepartementet. Hun har også ledet Oslo sameforening i flere perioder, og i 2014 mottok hun NSR-landsmøtets ærespris.

En fullstendig oversikt over det nye styret i FeFo er dermed slik:

Máret Guhttor, leder (oppnevnt av Sametinget)

Mathis N. Eira, nestleder (oppnevnt av Sametinget)

Line Kalak (ny, oppnevnt av Sametinget)

Bente Haug (oppnevnt av fylkestinget)

John Erik Pedersen  (oppnevnt av fylkestinget)

Jo Inge Hesjevik  (ny, oppnevnt av fylkestinget)

Personlige varamedlemmer er:

Fred Johnsen (for Guhttor, oppnevnt av Sametinget)

Inger Marie Gaup Eira (for Eira, oppnevnt av Sametinget)

Ingar Elling M. Eira (for Kalak, oppnevnt av Sametinget)

Inga Manndal  (for Haug, oppnevnt av fylkestinget)

Svein Iversen  (for Pedersen, oppnevnt av fylkestinget)

Claus Jørstad  (for Hesjevik, oppnevnt av fylkestinget)