Flertall for ikke å oppnevne representanter fra Finnmark

Fylkesordføreren i Finnmark, Ragnhild Vassvik (Ap), står i bresjen for finnmarkingenes kamp mot å bli slått sammen med Troms. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix 

nyheter

Fylkestinget i Finnmark har torsdag formiddag vedtatt å ikke oppnevne representanter til fellesnemda i forbindelse med smamenslåinga av Troms og Finnmark.

GODT VEDTAK: Fylkesordfører Ragnhild Vassvik og tidligere fylkesordfører Arne Pedersen var skjønt enige om å avvise regjeringens pålagte tvang og oppnevning av fellesnemnd.   Foto: Magne Kveseth

 

Store ord fra talerstolen

Påstander om tvang, overgrep, manglende kulturforståelse og en for dårlig forberedt reform. Det var gjennomgangsmelodien for motstanderne av regionreformen og sammenslåingen av de to nordligste fylkene i landet. Ordblomster nærmest haglet fra talerstolen og da Johnny Ingebrigtsen var så folkelig at han slo fast at dette kommer til å gå til h..., fikk han påpakning fra fylkesordføreren. 

Det var derfor ikke gjort på et øyeblikk å avgjøre spørsmålet om Finnmark fylkesting skulle gå for å velge representanter til fellesnemnda mellom Troms og Finnmark.

Flere forslag

En rekke ulike forslag ble fremmet, men det ble flertall for å snakke regjeringa midt i mot. Finnmark fylkesting oppnevner ikke representanter til fellesnemnda - og nå knytter det seg spenning til om statsråd Mæland vil gjøre alvor av trusselen om å ta fra Finnmarkingene makta, gjennomføre møtet med representantene fra Troms og overkjøre flertallet i fylkestinget. 

KrFs Svein Iversen hadde et forslag om at man utsetter saken, for å gi regjeringen tid på seg til å tenke seg mer om, men hans forslag falt.

Han mente man burde vente med å oppnevne medlemmer til fellesnemnda og på den måten gi regjeringen det rom de kanskje trenger for å komme med konkrete forslag til hvordan Finnmark skal komme styrket ut av en reform og sammenslåing.

Bare seks av fylkestingets medlemmer stemte for Iversens forslag.

Nei takk

Forslaget som fikk flertall gikk ut på at man ikke oppnevner medlemmer og heller sier nei takk til tvangssammenslåing:

" Det knytter seg stor usikkerhet til hva regionreformen og en tvangssammenslåing med Troms vil innebære for Finnmark. Ikke minst gjelder dette nye oppgaver, ledelse, arbeidsplasser, makt og myndighet for Finnmark.", het det i forslaget.