– Ikke stemning for å velge representanter

Marianne Haukand (H) er tilskuer under dagens fylkesting.

  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Haukland sier til NRK at hun tolker stemningen slik at fylkestinget ikke kommer til å utnevne representanter til fellesnemnda med Troms.

Hun er på tilskuerbenken under dagens fylkesting, som avholdes i Alta.

Haukland er stortingsrepresentant og sier hun ikke har hørt noe om at reformen vil stanses.

– Nei, det er flertall for reformen. Det er mange fylkeskommuner som allerede er i gang med samtaler og de er avhengig av at reformen gjennomføres. Jeg tror ikke at Stortinget vil gjøre noe annet enn det som allerede er vedtatt, selv om saken behandles på nytt, sier hun til NRK.