Liv Inger skal granske fornorskningspolitikken

Liv Inger Somby får plass i sannhetskommisjonen.

KLOK DAME: Liv Inger Somby   Foto: Malin Grønborg

nyheter

Kommisjon for gransking av fornorskingspolitikk og urett begått mot samer, kvener og norskfinner er oppnevnt, med KrF-veteranen Dagfinn Høybråten som leder. Lektor Liv Inger Somby fra Kautokeino er blant dem som får plass. Professor Einar Niemi og tidligere biskop Per Oskar Kjølaas er andre profiler.

I presidentskapets innstilling er det foreslått en kommisjon bestående av 12 «fremragende fagpersoner innen fagfelt som er særlig relevante». Granskingsarbeidet som forsonings- og sannhetskommisjonen skal gjennomføre har som formål å «legge grunnlag for anerkjennelse av samers og kveners/norskfinners erfaringer i møte med norske myndigheters politikk», heter det i en pressmelding fra Stortinget.

Den øvrige sammensetningen i kommisjonen er:

Professor Ivar Bjørklund, Tromsø

Stipendiat Håkon Hermanstrand, Kolvereid

Biskop emeritus Per Oskar Kjølaas, Tromsø

Professor Pia Lane, Oslo

Seniorrådgiver Anne Kalstad Mikkelsen, Hamarøy

Museumsleder Marit Myrvold, Evenes

Professor emeritus Einar Niemi, Vadsø

Professor Anne Julie Semb, Oslo

Høyskolelektor Liv Inger Somby, Kautokeino

Professor emeritus Aslak Syse, Oslo

Førsteamanuensis Ketil Zachariassen, Tromsø

Mandatet beskriver tre oppdrag:

1. Det skal gjøres en historisk kartlegging som beskriver norske myndigheters politikk og virksomhet overfor samer og kvener/norskfinner både lokalt, regionalt og nasjonalt.

2. Virkningene av fornorskingspolitikken skal undersøkes. Er det noen ettervirkninger i dag, må disse komme fram i rapporten.

3. Foreslå tiltak som bidrar til videre forsoning.