– La gjeldfisken bli i elva

Sportsfisker mener det er en grunn til fisken overvintrer.

EKTE LAKS: Kjetil Amundsen mener overvintret laks bør føres tilbake i elva, både støinger og gjeldfisk.  Foto: Privat

nyheter

Kjetil Amundsen har lang erfaring som laksefisker og er svært opptatt av Altaelva og villaksens ve og vel. Han har fått med seg debatten om forskjellen på støinger og gjeldfisk. I elva skal støinger settes ut, mens gjeldfisken kan fanges.

– Både støinger og gjeldfisk er overvintret laks. Etter min mening har begge en funksjon fra naturens side, så jeg mener vi bør sette ut begge, sier Amundsen til Altaposten.

Tenker annerledes

Der støinger har gytt og er mager, framstår gjeldfisken som feit og fin etter overvintringen.

– Leser man litteratur fra England og Skottland, ser man at de tenker annerledes på overvintret laks. Det er forbudt å ta støinger og gjeldfisk, simpelthen fordi de har en misjon i elva. De vil ikke forrykke balansen og mener gjeldfisken har rollen som en buffer mot dårligere tider. Det er kanskje nettopp gjeldfisken som kommer tilbake som de virkelig store kubbene, spekulerer Amundsen, som ønsker en debatt velkommen om denne delen av forvaltningen og ser for seg at dette også kan være "mat" for forskningen.

Forskjellige tradisjoner

ALI-direktør Tor-Erland Nilsen forteller at det er forskjellige tradisjoner. Noen steder settes alt ut, mens man i Alta anser dette som en ressurs man kan høste av.

– I så måte følger vi en tradisjon. Gjeldfisken skal gyte til sommeren og kan tas ut. Det er det naturligvis mange meninger om, men så langt har vi valgt å følge tradisjonen, sier Nilsen, som sier ALI følger med og har laksens beste som rettesnor.

– Det er årsaken til at vi har restriksjoner og catch and release, påpeker han.

Senere fiskestart?

Altaposten har også blitt kontaktet av en veteran i Altaelva, som tror det kan være en ide å flytte starten for frifrisket, slik at man unngår at støinger blir tatt på land.

– Det er veldig mange støinger i elva de første dagene, så kanskje det hadde holdt med start etter 10. juni, eventuelt slik at folk flest får 14 dager med fiske, sier han.

ALI-direktør Tor-Erland Nilsen er åpen for forslag, men så langt har de konkludert med at dette er et viktig fiske for mange.

– Vi har valgt å beholde 1. juni som åpningsdato, blant annet på grunn av det sosiale. Så håper vi at folk er varsomme og setter støinger tilbake i elva, sier Nilsen.