– Beklager Loppa, jeg ble nedstemt

Kystpartiet ville hjelpe folk i Vestre Loppa med bedre rutetilbud, men ble stemt ned.

STEMT NED: Kystpartiets Bengt Stabrun Johansen.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Bengt Stabrun Johansen fra Kystpartiet fikk bare med seg Senterpartiet og Høyre i kampen for å øke rutetilbudet til Vestre Loppa. Men siste ord er ikke sagt, saken skal også til behandling i fylkestinget seinere denne måneden.

Fikk ikke flertall

Loppas kommunepolitikere hadde nok sett for seg noe mer konkret og et bedre utfall da hovedutvalget for samferdsel, kultur og folkehelse forleden behandlet spørsmålet om bedre båtrutetilbud til Vestre Loppa. Kommunen leverte for kort tid siden en reell smørbrødliste til fylkeskommunen, der de ba om en rekke bedringer og endringer i både fergetilbudet og hurtigbåttilbudet til Sør-Tverrfjord, Bergsfjord og Nuvsvåg.

– Jeg må nesten bare beklage overfor befolkningen i Loppa, men det fellesforslaget jeg fremmer på vegne av Kystpartiet, Senterpartiet og Høyre ble stemt ned. Vi mente fylkeskommunen heller skal bruke sju millioner kroner på å øke ruteproduksjonen, men flertallet vil heller bruke 11 millioner kroner på et ekstrafartøy. Vårt forslag som ble stemt ned gikk ut på å sette inn et ekstra mannskap, slik at ruteproduksjonen kan økes med samme antall båter, noe som etter min mening blir billigere for fylket, sier Bengt Stabrun Johansen.

Må korrspondere

Stabrun Johansen fremmet sitt forslag i klar forståelse av hva Loppas politikere har ønsket seg. De vil ha ruter bedre tilpasset andre samferdselsmidler, slik at man kan reise fra Vestre Loppa og nå både buss, fly og Hurtigrute. Skal man få dette til må det gjøres en del endringer i ruteoppsettet, noe Stabrun Johansen mener kunne gjøres helt enkelt også med dagens bemanning, siden det kun er snakk om tidsjusteringer.

– Så er det snakk om lørdagsferge som ingen har nytte av, men heller ikke den fikk vi gjennomslag for at man flytter til fredag, slik at folk som skal på reise ikke får helga ødelagt, sier Stabrun Johansen.

Han mener det var svakt at det ikke ble støtte for å sikre bedre korrespondanse mellom de ulike transportmidlene.

–  Etter mitt skjønn koster små justeringer veldig lite, så beklager folk i Loppa, vi fikk ikke flertall, sier Stabrun Johansen.