Beskylder ordføreren for uredelig møteledelse

Hevder orføreren blokkerte for flertallsskifte i kommunestyret.

FORESLO MINDRE PENGER: Frp og Rut Olsen mener Finnmarksløpet er i ferd med å stå på egne bein økonomisk, og ønsket å redusere støtten fra 150.000 til 100.000 i samarbeidsavtalen.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Frp og Rut Olsen hevder at ordfører Monica Nielsen unnlot å informere kommunestyret om at Frp-utbryter Ellinor Nilsen søkte permisjon, og at informasjonen kom så sent at det var umulig for Frp å hente inn vararepresentant.

– Vi er naturlig nok svært opptatt av å få vite det når Ellinor må melde forfall, både til møter og under møter. Da vil alltid Frp innkalle vara og sikre at flertallet skifter fra rød-gul-grønn side til borgerlig overvekt, sier Olsen.

– Hva reagerer du konkret på når det gjelder Ellinors permisjon i siste møte?

– Jeg reagerer ikke på at det blir innvilget permisjon, men registrerer at søknaden kommer til dirigentbordet lenge før ordføreren formidler videre til kommunestyret at den er kommer inn og innvilget. Dermed blir det ikke mulig for oss å hente inn vara, og ordførerpartiene beholder sitt flertall. Dette oppfatter jeg som taktisk, og uredelig, påpeker Rut Olsen.

– Lik behandling

Ordfører Monica Nielsen ønsker først ikke å kommentere denne saken overfor Altaposten. Hun tror denne type debatt er med å dra ned politikernes anseelse og tillit i befolkningen.

– Når Rut Olsen mener at jeg opptrer uredelig, kan det imidlertid ikke stå uimotsagt. Jeg behandler alle permisjonssøknader etter samme mal og fortløpende. Reglene tilsier at dersom noen må søke permisjon under en sak, vil ikke partiet som den fratrådte representanten tilhører kunne hente inn vare under samme sak. Det er fullt mulig å få på plass vara i neste sak, påpeker Nielsen og viser til at saken som var under behandling pågitt fram til lunch og fortsatte etter lunch.

Ordfører Nielsen har etter at nettsaken ble lagt ut tatt kontakt med Altaposten for presisere og korrigere litt av hendelsesforløpet. Ifølge ordføreren ble kommunestyret orientert om permisjonssøknaden før Ellinor Nilsen forlot salen. Nielsen forlot kommunestyresalen etter lunch og ikke før slik Altaposten har gjengitt.

– Det er et vedtatt reglement for forhandlingene i kommunestyret. Dette reglementet er likt for alle partier og praktiseres likt. Jeg kan ikke ha en praksis for Frp og en for alle andre.

Monica Nielsen  Foto: Bjarne Krogstad