Kvenske kulturminner kommer inn i varmen

– Viktig at kvenforbundet var på banen.

LOVENDE: Marianne Haukland (H) er glad for at det kvenske blir tema i NOU'en for kulturminner.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Kvenske kulturminner blir tema i den varslede kulturminnemeldingen. Det bekrefter stortingsrepresentant Marianne Haukland (H) overfor Altaposten.

Ut av dødvannet

Innstillingen fra familie- og kulturkomiteen tilsier nemlig at kvenske kulturminner hentes opp av dødvannet og blir et tema i den bebudete NOU'en.

– Det var ingen selvfølge at så skulle skje, men jeg tror engasjementet fra Norske Kveners Forbund gjorde inntrykk. De møtte opp på høringen og snakket om utfordringene knyttet til bevaring av kvenske kulturminner, påpeker Haukland.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, viser til at kvenene er en av de fem nasjonale minoritetene i Norge.

– Kvenene er etterkommere av finsktalende innvandrere til den nordlige del av Norge fra 1500-tallet og fremover. I likhet med de andre minoritetenes kultur, språk og samfunn, har også kvenene vært et utsatt folk, heter det i begrunnelsen fra komiteen.

– Viktig for meg

På kvenfolkets dag var Erna Solberg på Alta museum og partiet hadde der ett møte med Norske Kveners Forening, etter at de hadde sett på den kvenske utstillingen, samt kopien av den kvenske tjæremila.

– Det er viktig for meg at vi får et større fokus på kvenske kulturminner. Selv om kvenske kulturminner er ett av ti satsningsområder for Riksantikvaren, var det ønskelig at kvenske kulturminner også skal drøftes i den varslede kulturminnemeldningen som skal komme fra regjeringen, sier Haukland.

Ikke automatisk fredning

Derfor ville flertallet i kulturkomiteen at kvenske kulturminner skal få sin egen plass når den nye kulturmeldingen kommer på plass.

– Dette er ett veldig viktig tiltak. Det er mange som er redde for at kvenske kulturminner skal gå tapt, og jeg tror det generelt er viktig at vi har ett spesielt fokus på dette i Finnmark, sier Høyre-politikeren fra Alta.

Kvenske kulturminner har imidlertid ikke automatisk fredningsstatus etter kulturminneloven, slik som det samiske. Samiske kulturminner står i en særstilling på grunn av samenes status som urfolk.