Kryr av yngel fra svartelistet laks

Fylkesmannen i Finnmark er uroet over gytegroper fra pukkellaks.

IKKE VELKOMMEN: Pukkellaksen var en hyppig gjest   Foto: Arkiv

nyheter

I fjor var det mange laksefiskere som fikk nærkontakt med pukkellaksen, som er særdeles lite velkommen i finnmarkselvene.

Nå er den blanke yngelen ble funnet ved gytegropene, sammen med egg fra atlantisk laks som ikke var klekket, opplyser Eirik Frøland hos Fylkesmannen i Finnmark på egne nettsider.

– Det var mye pukkellaks på gyteplassene i fjor høst. Nå er det bekreftet at eggene har overlevd og utviklet seg til store mengder yngel, som vandrer ut i sjøen i disse dager, heter det.

Det er dårlig nytt, all den tid pukkellaksen er et fremmedelement i norsk natur. Den er svartelistet som høy risiko, så vil temperaturen være avgjørende hvorvidt eggene klekker.