Disse har fått penger til strandrydding

IVRIG: Elevene ved Hasvik skole er gladelig med på å rydde søppel. Her fra strandrydding tidligere i mai.  Foto: Anita Sem Henriksen

nyheter

Finnmark friluftsråd har fått inn mange søknader på støtte til strandrydding. Noen har større prosjekt enn andre. Nord Konsulent AS søkte om penger til å rydde alle strender i indre Altafjord, med ytterpunktene Toften og Store Korsnes.

Friluftsrådet har bevilget prosjektet 50.000 kroner, et prosjekt som inkluderer alle elever i 9. trinn på ungdomsskolen. Og videre:

  • Furuly barnehage har fått 1.500 kroner til å rydde Apanesfjæra.
  • 6.000 kroner til Sanfallet ungdomsskole som vil rydde i strandområdet i Kåfjord eller plastsøppel rundt Altaelva.
  • 5.000 kroner til Kåfjord bygdelag som vil transportere søppel fra fjæra til avfallsplassen.
  • 25.000 til Alta kommune til generell strandrydding.

I samme tildelingen var det flere andre kommuner og lag/foreninger i Finnmark som hadde søkt - og fått penger fra friluftsrådet.